5 1 1 1 1 1
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درسگفتار آزادی و علوم انسانی با تدریس حجت الاسلام رضا غلامی ۱۴ اسفندماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار آزادی و علوم انسانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.این درسگفتار با تدریس حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا برپا می شود. . . .

درسگفتار آزادی و علوم انسانی با تدریس حجت الاسلام رضا غلامی ۱۴ اسفندماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار آزادی و علوم انسانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.این درسگفتار با تدریس حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا برپا می شود.این درسگفتار دوشنبه ۱۴ اسفندماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ به نشانی خیابان نجات اللهی، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا می شود.علاقه مندان جهت حضور در این درسگفتار یک روزه می توانند با شماره ۶۶۴۰۹۰۵۶ تماس حاص کنند.

0ریال