با سلام کاربران گرامی در صورتی که می خواهید در اجرای طرح های مختلف مجموعه رجعت مشارکت داشته باشید از طریق فرم ذیل حمایت های مالی خود را به نیت قرب الهی ثبت کنید.

تومان